Slavnost Těla a Krve Páně na Konopišti

Slavnost Těla a Krve Páně - Božího Těla, která má na Konopišti tradici z dob arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, bude zahájena na jižní terase zámku bohoslužbou. Průvod pokračuje parkem ke kapličkám u Křížové cesty a u zámku na východní terase bude ukončen.

Celebruje: emeritní opat Michael Pojezdný O. Praem., farář Marcel Timko