Majestátní sídlo mocných rodů

Konopiště patří k nejvýznamnějším památkám v České republice. Zámek je hodnotný především jako stavba, v jejíž hmotné struktuře se dochovaly podstatné části mohutné středověké pevnosti výrazného architektonického typu, jaký se v Čechách vyskytl jenom výjimečně. Velkou proslulost získal zámek svým vnitřní vybavením se vzácnými uměleckými sbírkami a technickými památkami.

S Konopištěm je spojeno mnoho významných historických událostí. Důležitá diplomatická jednání, vojenská střetnutí, sociální zápasy, ale také tvořivá činnost umělců, řemeslníků a dělníků – tím vším Konopiště natrvalo vstoupilo do dějin. 


Akce

Exkluzivní prohlídka dobových fotografií v soukromých saloncích rodiny arcivévody.

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Pro odborníky

Konopiště

8. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Slavnost Těla a Krve Páně na Konopišti

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Konopiště

11. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Zádušní mše za arcivévodu a jeho ženu na výročí sarajevského atentátu v konopišťské kapli

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Konopiště

28. 6. 2023

Může se lišit jednotlivé dny

Kamínkobraní v Růžové zahradě

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Společenské akce

Konopiště

6. 7. 2023

Může se lišit jednotlivé dny


Projekty NPÚ

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme si pro vás připravili: