DRONY 

Lety dronů bez předchozího povolení jsou na pozemcích NPÚ zakázány!

Obecně:

  • Lety dronů jsou bez předchozího písemného povolení na pozemcích Národního památkového ústavu (NPÚ) zakázány.
  • Za dron je považováno jakékoliv dálkově ovládané bezpilotní letadlo, tedy i bezpilotní letadla, která nevyžadují registraci u Úřadu pro civilní letectví.
  • Souhlas k létání nad památkou ve správě NPÚ může vydat na základě písemné žádosti správce památkového objektu (kastelán) nebo ředitel ÚPS NPÚ.
  • Souhlas lze vydat maximálně na dobu jednoho měsíce.

Jak požádat o souhlas s přeletem:

1. Provozovatel dronu musí písemně předem požádat správu objektu o souhlas s letem dronu.

2. Před zasláním písemného souhlasu musí provozovatel doložit:

  • doklad o absolvování výcviku
  • doklad o uhrazení pojištění v době letu

3. Je-li provozovateli ze strany správy vyhověno, je mu zaslán nepodepsaný částečně předvyplněný „Souhlas se zapojením do provozu bezpilotního systému“.

4. Provozovatel dronu je po získání všech potřebných souhlasů povinen podat žádost na Úřad pro civilní letectví. Podobu této žádosti je povinen provozovatel dronu předat zástupci NPÚ před podpisem souhlasu s letem dronu. Součástí této žádosti je i mapa, kterou musí provozovatel předat zástupci NPÚ.

5. Pokud jsou splněny všechny podmínky, může dojít k podpisu „Písemného souhlasu se zapojením do provozu bezpilotního systému“.

6. Pokud bude provozovatel dronu natáčet či fotografovat, musí si navíc vyřídit „Smlouvu o souhlasu k natáčení pomocí bezpilotního letadla“. Ve smlouvě sjednanou úhradu je provozovatel dronu povinen uhradit před vzletem.

Postup po vydání souhlasu s letem dronu a před zahájením letu:

1. Po vydání souhlasu musí provozovatel dronu požádat Úřad pro civilní letectví o vydání jednorázového povolení k létání letadla bez pilota na palubě.

2. Provozovatel dronu je povinen po získání jednorázového povolení k létání od Úřadu pro civilní letectví a před samotným zahájením letu:

  • informovat zástupce NPÚ, který udělil souhlas, zda jednorázové povolení k létání od Úřadu pro civilní letectví nebylo vydáno v jiném rozsahu, než byl udělen souhlas ze strany NPÚ,
  • předat kopii platného jednorázového povolení k létání,
  • požádat o souhlas (např. ústně), zda lze v daném okamžiku zahájit let.

 

NEPOVOLENÉ PŘELETY PŘES OBJEKT ZÁMKU A CELÉHO AREÁLU VE SPRÁVĚ NPÚ BUDOU NEPRODLENĚ HLÁŠENY POLICII ČR!

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.